Salgsvilkår

Sammendrag av salgsvilkårene

Skiltene leveres med monteringsveiledning og nødvendig festemateriell.
Produksjon og forsendelse av skiltene vil ta fra 8 til 10 dager fra bestilling er sendt, men kan bli noe lenger i forbindelse med høytider og ferier og ved forsinkelser hos produsenten.
Skiltene skal vare lenger enn 5 år ved normal bruk, men kan bli raskere forringet på værutsatte steder.
Skilt som er laget spesielt for deg er omfattet av lov om tilvirkningskjøp, og innebærer at du ikke har angrerett på disse produktene. Du kan imidlertid reklamere hvis skiltet ikke er produsert slik det er bestilt eller er skadet. 
Bestillingen anses bindende etter aksept av salgsbetingelsene og fullført betaling. Fullført betaling regnes som kjøpers aksept på at produksjonen kan begynne.
Kjøp i Skilthandelen er regulert av nedenstående salgsvilkår og regnes som forbrukerkjøp i henhold til norsk lovgivning. Salgsvilkårene er presiseringer av lovbestemte rettigheter og plikter Kjøper og Selger har etter til enhver tid gjeldende lover.

 
Vilkår for postkasser og skilt

Kjøp i Skilthandelen er regulert av nedenstående salgsvilkår og regnes som forbrukerkjøp i henhold til norsk lovgivning. Salgsvilkårene er presiseringer av lovbestemte rettigheter og plikter Kjøper og Selger har etter til enhver tid gjeldende lover.


Avtaleparter og kontaktinformasjon

Selgers navn: Skilthandelen, c/o Bas Kommunikasjon AS
Org.nr: 982607043 MVA
Adresse: Youngstorget 3, 0181 Oslo
Telefon: 22541600
Kjøper er den som foretar bestillingen


Leveransen

Bestilt leveranse fremkommer på produkt- og bestillingssidene samt i ordrebekreftelsen som mottas og godkjennes av Kjøper etter bestilling i Skilthandelen. Skiltene leveres per post og med nødvendig festemateriell for trevegg, universalplugg til mur og betong, avstandsstykker, skruer og borrelåser. Postkassene leveres uten festemateriell.

 

Priser og betaling

Prisene oppgitt i Skilthandelen er totalpriser inklusive merverdiavgift og transport innen Norge. Beløpet trekkes fra Kjøpers konto ved oppgjør i netterminalen. Produksjonen av skiltene kan da påbegynnes.

 

Ordrebekreftelse

Ordrebekreftelse sendes Kjøper elektronisk og umiddelbart etter bestilling og inneholder detaljer om hva som er bestilt.

 

Levering, leveringstidspunkt og undersøkelse av leveringen

Dersom produktene må leveres på annen måte enn i vanlig postgang vil Kjøper informeres om dette før betaling. Normalt vil skiltene bli levert i løpet av 8 til 10 dager, men det kan ta lengre tid i forbindelse med offentlige høytider, ferieperioder mv. Det kan også oppstå forhold hos underleverandører eller annet som ligger utenfor vår kontroll, jf. alminnelige kjøpsrettslige regler, som forsinker leveringen. Ved eventuelle forsinkelser vil Kjøper varsles så snart som mulig etter at de er blitt kjent for Selger.

Ved levering må Kjøper så snart som mulig undersøke at skiltene er i henhold til bestillingen og ikke er blitt skadet under transport. Ved feil eller skade må skiltene returneres snarest mulig med emballasje og Postens skademelding. Dette fås på nærmeste postkontor. Ved andre mangler, se under overskriften ”Reklamasjon, forsinkelse og garanti”.

 

Risiko

Risikoen går over fra selger til kjøper ved mottatt leveranse. Skiltene regnes som mottatt når det er levert kjøper eller levert til kjøpers postadresse.

 

Ansvar for skrivefeil, innhold i skiltene mv

  • Forhåndsvisningen av skiltene ved bestilling i Skilthandelen er en best mulig presentasjon av skiltene ut fra de tekniske muligheter som er tilgjengelige. De leverte skiltene kan avvike noe i forhold til det Kjøper ble presentert ved kjøpet. Dette vil hovedsakelig være avhengig av Kjøpers skjerm- og browseregenskaper. De viktigste egenskaper vil imidlertid være tydelig forklart og være i overensstemmelse med det Kjøper ble vist.
  • Når Kjøper bekrefter at skiltene har riktig utforming og innhold i Skilthandelen, vil det bli produsert i henhold til dette. Skiltene kan ikke endres av oss etter gjennomført betaling.
  • Vi garanterer kun for bestillinger gjort med norsk tegnsett. Dersom bestillingen sendes fra andre tegnsett vil feil kunne forekomme
  • Åpenbart krenkende eller diskriminerende tekster på skiltene vil ikke bli produsert. 

Feil, reklamasjon, forsinkelse og garanti

Skiltene blir tilvirket spesielt for deg etter opplysninger fra deg. Kjøpet er et tilvirkningskjøp som er omfattet av forbrukerkjøpsloven (lov av 21. juni 2002 nr 34). Dette innebærer samtidig at du ikke har angrerett etter angrerettloven (lov av 20. juni 2014 nr 27) da slike kjøp er unntatt fra angreretten, jf angrerettloven § 22 bokstav e).

Skilt(Husnummer Stavern og Sandvika) og postkasser som ikke blir spesielt tilvirket for deg har 30 dagers åpent kjøp. Du kan angre ditt kjøp opptil 30 dager fra du har mottatt varen eller hentet den på et utleveringssted. Dersom du vil angre et kjøp, kan du sende en mail til skiltbutikken@bas.no. Les mer om angrerettloven.

Dersom det foreligger en mangel ved skiltene iht. forbrukerkjøpslovens regler og Kjøper vil påberope seg mangelen, er fristen for å varsle to måneder etter at Kjøper oppdaget mangelen, jf. forbrukerkjøpslovens § 27. Reklamasjonstiden er 5 år fra Kjøper mottok skiltene.

Ved reklamasjon kan Selger foreslå prisavslag eller uten opphold kreve retting av mangelen eller levering av nytt skilt (omlevering) innen rimelig tid. Dette foretas uten tilleggskostnad, vesentlig risiko eller ulempe for Kjøperen. Selger har rett til to forsøk på retting eller omlevering. Dersom Selger ikke lykkes med dette kan Kjøper kreve prisavslag eller heving.

Som reklamasjonsberettiget mangel menes bl.a. manglende festemateriell, synlige hakk, større luftbobler i maling og akryl mv. Reklamasjon kan ikke kreves hvis mangelen er uvesentlig. Dersom andre skruer enn de som er vedlagt skiltet ditt, må det benyttes syrefaste skruer. Dette for å forhindre rustproblematikk på skiltet.

Skilthandelen vil gjøre sitt beste for å levere skiltene i god kvalitet, men det kan forekomme små skjønnhetsfeil som regnes som uvesentlige og ikke som reklamasjonsberettigede mangler. Dersom skiltene er plassert på værutsatte steder eller på annen måte blir utsatt for unormal slitasje, kan malingen bli slitt før utløpet av reklamasjonstiden. Det må også påregnes at overflaten av skiltene vil endre seg over tid og avhengig av omgivelsene. Dette regnes ikke som vesentlige mangler.

Ved forsinkelse plikter Selger å varsle Kunden så snart som mulig. Kunden kan ved vesentlige forsinkelser eller etter en rimelig tilleggsfrist kreve kjøpet hevet. Kjøper kan ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, så fremt Selger kan levere innen denne fristen.

 

Avbestilling

Bestillingen av skiltene regnes som et tilvirkningskjøp. Ved samtykke til salgsvilkårene og gjennomført betaling, har Kjøper samtykket i at produksjonen av skiltene kan starte.

Skilt (Husnummer Stavern og Sandvika) og postkasser som ikke blir spesielt tilvirket for deg har 30 dagers åpent kjøp. Du kan angre ditt kjøp opptil 30 dager fra du har mottatt varen eller hentet den på et utleveringssted. Dersom du vil angre et kjøp, kan du sende en mail til skiltbutikken@bas.no. Les mer om angrerettloven.

Kjøper kan iht. forbrukerkjøpsloven § 41 avbestille kjøpet før skiltene er levert mot å dekke Selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen. Dersom skiltene er satt i produksjon på tidspunktet for avbestilling, vil det økonomiske tapet normalt være den pris Kunden skal betale for skiltene. Dersom vi registrerer avbestilling før skiltet er satt i produksjon vil vi refundere hele kjøpsbeløpet.


Uavhentede pakker

Pakker som ikke blir hentet innen den angitte fristen vil bli returnert, og dette medfører ekstra kostnader som må belastes Kjøper. Ved uavhentede pakker med en verdi på over 500 kr, vil vi trekke et gebyr på 200 kr + frakt fra den summen vi tilbakebetaler til Kjøper. 

Personopplsyninger

Skilthandelen følger Posten Norges Privacy Policy Vi tar kun vare på informasjon som er nødvendig for å gjennomføre og dokumentere handelen i forhold til gjeldende lovverk.

 

Lovgivningens forrang

Disse salgsvilkårene kan ikke begrense Kjøpers ufravikelige lovebestemte rettigheter og Selgers pålagte plikter etter gjeldende lovgivning.

 

Konfliktløsning

Konflikter skal søkes løst i minnelighet gjennom direkte kontakt mellom Kjøper og Selger. Kjøper kan kontakte Forbrukerrådet for eventuell bistand i tvist med Selger.

Hvis Kjøper og Selger ikke finner en minnelig løsning selv, kan Forbrukerrådet involveres. Begge parter kan be Forbrukerrådet sende tvisten videre til Forbruktertvistutvalget, som er rettskraftig. Partene kan da, innen 4 uker fra vedtak i Forbrukertvistutvalget, eventuelt bringe vedtaket videre til Tingretten.