Feil, reklamasjon, forsinkelse og garanti

Skiltene som blir tilvirket spesielt for deg etter opplysninger fra deg er et tilvirkningskjøp, som er omfattet av forbrukerkjøpsloven (lov av 21. juni 2002 nr 34). Dette innebærer samtidig at du ikke har angrerett etter angrerettloven (lov av 20. juni 2014 nr 27) da slike kjøp er unntatt fra angreretten, jf angrerettloven § 22 bokstav e).

Skilt(Husnummer Stavern og Sandvika) og postkasser som ikke blir spesielt tilvirket for deg har 30 dagers åpent kjøp. Du kan angre ditt kjøp opptil 30 dager fra du har mottatt varen eller hentet den på et utleveringssted. Dersom du vil angre et kjøp, kan du sende en mail til skiltbutikken@bas.no. Les mer om angrerettloven.

Dersom det foreligger en mangel ved produktene iht. forbrukerkjøpslovens regler og Kjøper vil påberope seg mangelen, er fristen for å varsle to måneder etter at Kjøper oppdaget mangelen, jf. forbrukerkjøpslovens § 27. Reklamasjonstiden er 5 år fra Kjøper mottok produktet. Ved reklamasjon kan Selger foreslå prisavslag eller uten opphold kreve retting av mangelen eller levering av nytt produtk (omlevering) innen rimelig tid. Dette foretas uten tilleggskostnad, vesentlig risiko eller ulempe for Kjøperen.

Selger har rett til to forsøk på retting eller omlevering. Dersom Selger ikke lykkes med dette kan kjøper kreve prisavslag eller heving. Som reklamasjonsberettiget mangel menes bl.a. manglende festemateriell, synlige hakk, større luftbobler i maling og akryl mv. Reklamasjon kan ikke kreves hvis mangelen er uvesentlig.

Postens Skiltbutikk vil gjøre sitt beste for å levere produktene i god kvalitet, men det kan forekomme små skjønnhetsfeil som regnes som uvesentlige og ikke som reklamasjonsberettigede mangler. Dersom produktene er plassert på værutsatte steder eller på annen måte blir utsatt for unormal slitasje, kan malingen bli slitt før utløpet av reklamasjonstiden. Det må også påregnes at overflaten av skiltene vil endre seg over tid og avhengig av omgivelsene. Dette regnes ikke som vesentlige mangler. Ved forsinkelse plikter Selger å varsle Kunden så snart som mulig. Kunden kan ved vesentlige forsinkelser eller etter en rimelig tilleggsfrist kreve kjøpet hevet. Kjøper kan ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, så fremt Selger kan levere innen denne fristen.

Ansvar for skrivefeil, innhold i skiltene mv

  • Forhåndsvisningen av skiltene ved bestilling i Skilthandelen er en best mulig presentasjon av skiltene ut fra de tekniske muligheter som er tilgjengelige. De leverte skiltene kan avvike noe i forhold til det Kjøper ble presentert ved kjøpet. Dette vil hovedsakelig være avhengig av Kjøpers skjerm- og browseregenskaper. De viktigste egenskaper vil imidlertid være tydelig forklart og være i overensstemmelse med det Kjøper ble vist.
  • Når Kjøper bekrefter at skiltene har riktig utforming og innhold i Skiltbutikken, vil det bli produsert i henhold til dette. Skiltene kan ikke endres av oss etter gjennomført betaling.
  • Vi garanterer kun for bestillinger gjort med norsk tegnsett. Dersom bestillingen sendes fra andre tegnsett vil feil kunne forekomme
  • Åpenbart krenkende eller diskriminerende tekster på skiltene vil ikke bli produsert.

Avbestilling

Bestillingen av skiltene regnes som et tilvirkningskjøp.

Ved samtykke til salgsvilkårene og gjennomført betaling, har Kjøper samtykket i at produksjonen av skiltene kan starte. Kjøper kan iht. forbrukerkjøpsloven § 41 avbestille kjøpet før skiltene er levert mot å dekke Selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen.

Dersom skiltene er satt i produksjon på tidspunktet for avbestilling, vil det økonomiske tapet normalt være den pris Kunden skal betale for skiltene. Dersom vi registrerer avbestilling før skiltet er satt i produksjon vil vi refundere hele kjøpsbeløpet.